Klubbens historie

ABC's historie

Akademisk Idrætsforenings Bokseafdeling oprettedes i efteråret 1913

 

I 1916 blev Foreningen tilsluttet Dansk Bokseunion. Det er uklart, hvor mange medlemmer der var i Bokseafdelingen i de første år, men det har formentlig ikke været mange, for efter at Emanuel Jacobsen i 1918 blev engageret som lærer og derved stimulerede interessen for Bokseafdelingen, talte den i 1919 32 boksere. I de følgende år, hvor Emanuel Jacobsen fortsat var lærer, var Bokseafdelingen ofte repræsenteret ved stævner i ind- og udland, med flere sejre, de væsentligste Danmarksmesterskab i weltervægt i 1920 og i fjervægt i 1929.


I april 1933 blev Bokseafdelingen udskilt som en selvstændig forening under navnet Akademisk Bokse Club. Der var nu ca. 70 medlemmer.


I de første mange år herefter var A.B.C. regelmæssigt repræsenteret ved stævner, og vandt mange kampe, men de senere år ses en tydelig tendens til, at medlemmerne lægger hovedvægten på motionsboksning.


A.B.C.s første formand, sagfører H. Menicke, blev interview’et i forbindelse med udskillelsen af A.B.C. fra Akademisk Idrætsforening. Han blev spurgt, hvorfor akademikere bokser. Han svarede, at ”akademikeren bokser for at styrke sit legeme, således som han læser for at dygtiggøre sin ånd. Læsningen og boksningen i forening giver ham større mulighed for at møde livets hårde krav end læsningen alene”. Og sådan er det vel stadigvæk!